ภาษาถิ่นปักษ์ใต้

Southern dialect of Thailand

  • ผศ.เฉลิม จันปฐมพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Abstract

             ภาษาถิ่นหลัก ๆ ในไทยนั้น มีอยู่ 4 สาขาใหญ่ๆ ด้วยกัน แตกต่างกันตรงที่ว่าจะเป็นถิ่นใหน ไม่ว่าจะเป็น เหนือ ใต้ ตก ออก ภาษาตระกูลเหล่านั้น จะแตกต่างกันที่การออกเสียงและสำเนียงการออกเสียง แต่ก็ยังใช้ภาษาไทยคุยกันเหมือนเดิม หัวข้อบทความที่ว่า ภาษาถิ่นใต้นั้น ใช้คุยกันในเฉพาะภาคใต้ของไทย โดยปกติแล้ว ภาษาถิ่นใต้ สำเนียงส่วนใหญ่ จะเป็นเสียงเดียว สั้น ๆ และ เร็วๆ เป็นส่วนมาก ผู้คนชาวใต้มักจะพูดกันเร็วๆ ก็เข้าใจกัน และก็จะเป็นความลำบากและเข้าใจยากของคนถิ่นอื่นๆ แต่ก็ยังใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางในการสื่อสารกันและกันในภาคอื่นๆ


             อย่างไรก็ตาม ภาษาถิ่นใต้ที่กล่าวมา จะเห็นว่ามีความคล้ายภาคกลาง ต่างกันในเรื่องสำเนียงและเสียงวรรณยุกต์ ตัวอย่างเช่น ภาคกลางใช้ ฮ ในภาษาถิ่นใต้ทุกคำเสียง ง เช่นเดียวกันจะเป็นเสียง ง ที่ชาวใต้ออกไม่ค่อยได้ดีมากนัก


Abstract


               The major of dialect in Thailand have 4 depend on direction of city such as north, south, west, east. They are look different pronunciation and sound but still Thai language. The title: Southern dialect was use in south of Thailand. Normally Southern dialect is single sound, short and quickly. The people of southern speak very fast and difficult to understand of another city but we like to speak Central language for conversation each another.


               Therefore, the southern dialect was look similar to central Thai accept sound and tone for example: Central was /h/ but in southern dialect was in /ng/. the most of south people cannot speak sound of /ng/ very well

Published
2017-12-29
How to Cite
จันปฐมพงศ์, ผศ.เฉลิม. ภาษาถิ่นปักษ์ใต้. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 66-74, dec. 2017. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/158>. Date accessed: 24 july 2019.