จันปฐมพงศ์, . 2017 Dec 29. ภาษาถิ่นปักษ์ใต้. ศึกษาศาสตร์ มมร. [Online] 5:2