จันปฐมพงศ์, ผศ.เฉลิม. ภาษาถิ่นปักษ์ใต้. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 66-74, dec. 2017. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/158>. Date accessed: 23 july 2019.