กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มมร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระวันรัต (B7.4)
248 หมู่ที่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Principal Contact

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Phone 024446000-1154

Support Contact

มงคล สารินทร์
Phone 0847564708