จันปฐมพงศ์, ผศ.เฉลิม. " ภาษาถิ่นปักษ์ใต้" ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], Volume 5 Number 2 (29 December 2017)