กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระวันรัต (B7.4)
248 หมู่ที่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Principal Contact

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Phone 0-2444-6000

Support Contact

Somchai Saenphumi