เราสนับสนุนให้บรรณารักษ์วิจัยจัดทำรายการวารสารนี้ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด นอกจากนี้อาจเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าระบบการเผยแพร่โอเพ่นซอร์สของวารสารนี้เหมาะสำหรับห้องสมุดที่จะเป็นเจ้าภาพสำหรับอาจารย์ในการใช้งานวารสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข (ดูOpen Journal Systems )