อารยธรรมของปราสาทนครวัดในทัศนคติของชาวกัมพูชา

  • พระณัฐวุฒิ พันทะลี วัดป่าอินทราราม

Abstract

บทความวิชาการเรื่อง“ อ่านของชาวนครวัดในช่องทางของชาวบ้าน” มีการศึกษาเพื่อการศึกษาดินแดนของชาวนครวัดในสมัยของชาวบ้านหรืออาณาจักรขอมโบราณที่ได้รับทางศาสนาและภาษาอินเดียความเชื่อตามใน ศาสนาเช่าหรือทำความสะอาดซึ่งเข้ามามีคัมภีร์ก่อนศาสนาพุทธเช่นเดียวกับผู้นับถือศาสนานี้เรียกสั้น ๆ ว่าศาสนาเรียกร้องว่า“ ศาสนาบูชาราชา” นั่นหมายถึงศาสนามอร์คือคำพูดบนโลกและวิธีการ แสดงความเห็นที่ไม่เหมาะสมโดยการสร้างวิหารหรือเทวรูปพระราชภารกิจของบูชาขอมทุกสิ่งที่จะต้องสร้างฐานหินเป็นเทวทูตบังคมบังสุกุลว่า“ พระเจ้า” ในที่นี้ไม่สงบถึงราชอาณาจักรบูชาที่พระคัมภีร์ ของพระมหาโมหะ แต่ความงามคือพระบูชาที่บูชาของข้าพระพุทธเจ้าบนโลกรูปแบบทางรถไฟก็จะต้องเป็นแบบ“ บูชาบนฐานที่เป็นชั้น” และสระว่ายน้ำที่เขมรว่า“ บาราย”ล้อมรอบโดยมีหินเทียมเป็นรูปปั้นซึ่งเป็นผู้เล่นน้ำและความสมบูรณ์ที่สมบูรณ์แบบได้กับเขาพระสุเมรุที่ล้อมรอบด้วยความชั่วร้ายของระบบสุริยจักรวาลตามความคิดที่ล้ำว่าดินแดนที่ขอมสร้าง ขึ้นก็คือของโลกและจักรวาลอันยิ่งใหญ่นั่นเอง 


บทความวิชาการ“ ลู่ของนครวัดในมุมมองกัมพูชา” มีการศึกษาเพื่อศึกษาดินแดนของนครวัดในอำนาจของผู้มีอำนาจหรือขอมโบราณที่ได้รับคัมภีร์ทางศาสนาและวัฒนธรรมจากอินเดียอย่างเต็มที่โดยเฉพาะความเชื่อตามศาสนา คำหรือคำแปลซึ่งเข้ามามีอานุภาพของศาสนาพุทธเป็นเวลานาน ห้ามสำหรับมันบังเหียนของศาลขอมทุกสิ่งที่จะต้องสร้างกำแพงหินเพื่อเป็นที่เคารพบูชาแก่เฒ่าหรือเพื่อถวายแด่พุทธเองดังนั้นคำว่า "ในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงวังหรือพระมหาวิหารแต่ฐานเป็นสตรีท่าที่นับเป็นที่สง่างามของอาณาจักรของมนุษย์แบบจำลองควรเป็น "สถานที่ตั้งบนฐานชั้น" และบ่อสระน้ำหรือคูน้ำที่เขมรว่า "บาราย" ล้อมรอบด้วยหินแกะสลักหินซึ่ง เป็นหน่วยงานของน้ำและความอุดมสมบูรณ์กับเขาพระสุเมรุที่ล้อมรอบด้วยความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเกมของระบบสุริยะตามความคิดของศาสนา ปราสาทหินที่ใครขอมสร้างขึ้นเป็นขนาดใหญ่ของโลกและมหาจักรวาลเกี่ยวกับเขาพระสุเมรุที่ล้อมรอบด้วยความมืดซึ่งเป็นหน่วยงานของระบบสุริยะตามความคิดของศาสนายิว ปราสาทหินที่ใครขอมสร้างขึ้นเป็นขนาดใหญ่ของโลกและมหาจักรวาลเกี่ยวกับเขาพระสุเมรุที่ล้อมรอบด้วยความมืดซึ่งเป็นหน่วยงานของระบบสุริยะตามความคิดของศาสนายิว ป้อมปราการของโลกและมหาจักรวาล

Published
2020-12-24
How to Cite
พันทะลี, พระณัฐวุฒิ. อารยธรรมของปราสาทนครวัดในทัศนคติของชาวกัมพูชา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 45-52, dec. 2020. ISSN 2730-2288. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/hsjs/article/view/1064>. Date accessed: 16 apr. 2021.