มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
9/37 ม.12 ต.ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

Principal Contact

ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ
บรรณาธิการ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น
Phone 080-7506846

Support Contact

นางสาวชุติมา ศรีจารุเมธีญาณ
Phone 083-1457158