หมายปทุม, ฐนิดา. กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 36-48, dec. 2017. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/154>. Date accessed: 23 july 2019.