Return to Article Details ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ท บริเวณสะพานข้ามแม่นํ้าแคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี Download Download PDF