กรุยรุ่งโรจน์, ., & เหรียญหล่อ, . 2018 Aug 27. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่. วารสาร บัณฑิตศาส์น. [Online] 16:1