เสมานู, พชรเดช. " วาทกรรมการทำบุญกฐินออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียวัดป่าตาปางสำราญจิต อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (29 August 2023)