เสมานู, พชรเดช. " วาทกรรมการทำบุญกฐินออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียวัดป่าตาปางสำราญจิต อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 779-786. Web. 19 Jun. 2024