เสมานู, . 2023 Aug 29. วาทกรรมการทำบุญกฐินออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียวัดป่าตาปางสำราญจิต อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2