ปัตตาเทสัง, ., นิธิรัฐพัฒน์, ., & เชษฐสุราษฎร์, . 2022 Oct 3. รูปทรงแห่งความเป็นแม่. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2