สวนชูผล, . 2017 Dec 29. หลักการจัดการเรียนการสอน และประเด็นที่ควรสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนทางสิ่งแวดล้อมศึกษา. ศึกษาศาสตร์ มมร. [Online] 5:2