โสวาปี, . 2018 Feb 26. ปรากฏการณ์ “ฮิคิโคโมริ” อีกด้านของระบบการศึกษาญี่ปุ่นที่ไทยควรระวัง. ศึกษาศาสตร์ มมร. [Online] 5:2