ทองบ่อ, . 2018 Feb 26. การใช้ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย. ศึกษาศาสตร์ มมร. [Online] 5:2